โดย {0}
logo
Guangzhou Bh-Unity Electronic Technology Co., Ltd.
บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:การพิมพ์,หมึก,เครื่องพิมพ์ UV,หัวพิมพ์,พิมพ์เครื่อง,ชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
Onsite Material InspectionFinished Product InspectionSupplier Assessment ProceduresMinor Customization