โดย {0}
logo
Guangzhou Bh-Unity Electronic Technology Co., Ltd.
ผู้จัดจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญหลายแขนง
ผลิตภัณฑ์หลัก:การพิมพ์,หมึก,เครื่องพิมพ์ UV; Printhead; การพิมพ์ส่วนชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์
Onsite Material InspectionFinished Product InspectionSupplier Assessment ProceduresCompany Industry Experience(8 Year)